המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך בפברואר 2017, הנוגע למדיניות הטיפול בפסולת העירונית בישראל.

המסמך מפרט בין היתר על המצב העכשווי בתחום, על השוואות בהקשר זה למדינות מתקדמות אחרות, וכן מתאר את החזון העתידי של מדיניות הפסולת העירונית בישראל.

לקריאת המסמך לחצו כאן – מדיניות פסולת עירונית

מדיניות פסולת עירונית