SOTKIS – המערכת החכמה לניהול אשפה מבית SOTKON

מודול הבקרה SOTKIS הוא פיתרון ויישום מערכת לניהול שיעורי הפסולת המשתנה המבוססת על Pay-As-You-Throw – PAYT.
עם פיתרון זה יש לגורמי הניהול מידע על משתמשים, תדירות וסוגי פסולת בכל רגע נתון.
פטנט זה יוצר ופותח על ידי SOTKON  אך מתאים לכלל המוצרים של כלל החברות בשוק.
המערכת מסייעת בניהול  כלל המיכלים, מונחי קרקע, מיכלי מחזור, טמוני קרקע, כלובי מחזור, אשפתונים ועוד.
המערכת מאפשרת שליטה ובקרה מלאה תוך ניהול מערך האחזקה של כל מיכלי המחזור והאשפה בעיר ולדעת מתי כל מוצר עבר בדיקה, מה סטטוס כל מוצר, מתי הגיע מועד פינויו ועוד…
הגופים יכולים לאמץ מדיניות סביבתית המעודדת את הגדלת המיחזור ולהטמעת המערכת בקצב משתנה.

פעולת המערכת מבוססת על בקרה נפחית של האשפה על ידי הצבת מגביל, סוג תוף או דלת מלכודת, המגביל את הכמות המרבית של הפסולת הכללית שיש להשליך.
לכל משתמש מפתח גישה המתעד את כל ההפקדות ומידע זה מועבר לפלטפורמת אינטרנט לבקרה וניהול נתונים.
לגוף הניהול של פלטפורמות הרשת יש גישה לדוחות בנושאים שונים הקשורים בתצהיר ויכול לבצע את החיוב על בסיס עקרון ה-PAYT, ולכן הוא מציג הגינות בתמחור של פסולת מוצקה.