קשה לכם לפנות את האשפה ברחובות צרים?
בעיר העתיקה? בשוק? בפארקים?

זמן הפינוי ארוך מהרגיל? העגלות נשברות? התושבים מתלוננים על רעש?

רוצים לייעל את העבודה ולחסוך בכוח האדם?

אין ספק ש-DOSTA נועדה עבורכם
עגלה אינטליגנטית לאיסוף עגלות אשפה

תיאור