פרטי המערכת:

 • כמות של עד 1,500 יחידות דיור.
 • במרחק של עד 800 מטר ברדיוס מהטרמינל.
 • ניתן לאסוף עד 5 טון אשפה ביום.

 

יתרונות המערכת:

 • הוזלה ניכרת של הוצאות העיריה והתושבים
 • מניעת מטרדים סביבתיים ותברואיים – פיזור אשפה מסביב לכלי אצירה, ריחות, וכד'.
 • הגדלה בנפח האצירה – נפח אצירה בלתי מוגבל.
 • צמצום משמעותי בכמות עובדים לאיסוף אשפה, מנהלי עבודה, ומפקחים.
 • הפחתה ברכישה, הפעלה, ותחזוקה, של משאיות אשפה, וחניוני רכב לאחסנתם ושמירתם.
 • הפחתת זיהום אוויר ברחובות העיר, מניעת "פקקים", וצמצום סיכונים לתאונות הדרכים.
 • מענה לסוגי אשפה ופסולת למחזור, בהתאם לתכנית איסוף אשפה ופסולת למחזור.
 • מניעת פקקי תנועה ברחבי העיר.
 • מניעת מזיקים.