רגא אקולוגיות מציעה מגוון דחסניות אשפה איכותיות ועמידות עבור פסולת מכל הסוגים. הדחסניות מצמצמות משמעותית את הנפח  האשפה ובכך ניתן לרווח את מועדי פינוי האשפה וכן להביא להוזלת מחירי השינוע.